خدمات ما


ستاپ تست و کالیبراسیون جریان سنج های دقیق تا سایز یک اینچ مبتنی بر استاندارد OIML R49
شرکت سیال سنجش با بهره گیری از خبره ترین مهندسان حوزه اندازه شناسی ( Metering )، استانداردترین و دقیق ترین دستگاه تست و کالیبراسیون کنتورهای تا سایز یک اینچ را در محل دفتر خود راه اندازی کرده است تا در کنار استفاده از آن در جهت طراحی مهندسی و انجام پژوهش، اقدام به ارائه خدمات اندازه گیری و کالیبراسیون در این ستاپ نماید.
ستاپ تست و کالیبراسیون جریان سنج های دقیق دو اینچ مبتنی بر استاندارد OIML R49
خط تست کنتورهای دو اینچ برای کالیبراسیون کنتور الکترومغناطیس طراحی شده توسط متخصصان شرکت، تهیه و با کنتور مرجع صحت سنجی شد. سپس در کنار توسعه کنتور الکترومغناطیس از آن ستاپ برای آزمون و کالیبراسیون انواع کنتورها در این رنج سایزی بهره می برد و خدمات آنرا به سایر مجموعه ها ارائه می کند.
ستاپ تست و کالییبراسیون جریان سنج های مکانیکی تا یک اینچ مبتنی بر استاندارد OIML R49
دستگاه آزمون وزنی کنتورهای آب مکانیکی در حقیقت برای محاسبه خطای نشاندهی آن کنتورها، طراحی شده است. شرکت سیال سنجش عاوه بر فروش این محصول که در بخش محصولات هم آورده شده، اقدام به ارائه خدمات تست و کالیبراسیون این کنتورها به تولیدکنندگان و خریداران این نوع کنتور که به ترتیب معمولاً شرکت های خصوصی و سازمان های آبفا در کشور هستند می کند.
تست و استخراج نمودار های عملکردی انواع پمپ
با توجه به اینکه در پروسه ها و خطوط تست شرکت از پمپ ها در انواع و توان های مختلف بهره گیری می شود یکی از خدمات قابل ارائه به کارفرمایان محترم، تست پمپ ها و استخراج نمودارها و مشخصه های عملکردی آنهاست که تحت نظر متخصصان خبره این حوزه انجام می گیرد.
Previous
Next

اجرای پروژه بعنوان:

  • توسعه دهنده
  • مدیریت پروژه
  • مهندسی
  • تدارک
  • تأمین مالی
  • ساخت
  • سرمایه گذاری
  • تعمیر و نگهداری