پرش به محتوا

کنتور هوشمند کشاورزی

دارای قابلیت عمر طولانی باتری به مدت 5 سال

قابلیت اعلام هشدار درصورت دستکاری کنتور

ذخیره سازی پروفایل مصرف و تمام وقایع

دارای منوی فارسی