پرش به محتوا

سطح سنج خازنی

قابلیت اطمینان بالا و هزینه نگهداری پایین

تغییرات کم ثابت دی الکتریک تحت تاثیر عواملی چون دما،چگالی و ویسکوزیته

قابل استفاده در مخازن پرفشار

مناسب برای انواع سیالات و جامدات پودری و گرانولی

قابلیت کالیبره در خارج از مخزن و قبل از نصب