پرش به محتوا

طراحی و ساخت فلومتر اولتراسونیک زمان‌عبوری

پروژه تحلیل، طراحی و ساخت کنتور فراصوت زمان انتقال برای آب، ابتدا با بررسی و تحلیل نمونه‌های خارجی و سپس طراحی و اعمال نوآوری‌ها با توجه به استاندارهای موجود مانند OIML R49 انجام گرفته است. با توجه به تحلیل‌های جریان سیالات و میزان افت فشار به دلیل وجود بازتاب‌دهنده‌ها مقابل جریان، بازتاب‌کننده‌ها بصورت بهینه طراحی گردیده‌اند. همچنین میدان آکوستیکی امواج فراصوت از نقطه ارسال موج تا نقطه رسیدن موج به گیرنده در نرم‌افزارهای مربوطه شبیه‌سازی شده است که در طراحی بهینه میدان آکوستیکی جریان‌سنج، نقش بسیار زیادی خواهند داشت.در این مجموعه برای‌ساخت این نوع کنتور از ابتدایی‌ترین تحلیل‌ها تا درجات بالاتر و در نهایت ساخت با استفاده از متخصصین مربوطه، بصورت اساسی و کاربردی استفاده شده است.

چشم انداز این مجموعه برای جریان سنج‌های فراصوت، افزایش دقت اندازه‌گیری و اندازه‌گیری جریان‌های چند‌فازی و دیگر جریان سیالات غیرنیوتونی است.