پرش به محتوا

طراحی، ستاپ تست و کالیبراسیون انواع کنتورها

ستاپ تست این مجموعه واقع در محل دفتر شرکت، به‌جهت اندازه‌گیری و صحت‌سنجی و بررسی دقت کنتورها طراحی و پیاده‌سازی شده است. این ستاپ شامل سیستم لوله‌کشی، پمپ، آکومولاتور هیدرولیکی، روتامتر، مخازن ذخیره آب، ترازوی دقیق، شیرهای قطع و وصل برقی، سنسورهای فشار و دما و بردهای داده‌برداریو کنترل است.به‌روزترین استاندارها در طراحی این ستاپ لحاظ شده و عدم قطعیت‌های محاسبه به حداقل رسیده است. در عمل، ستاپ، توانایی تست سه نوع کنتور مختلف را دارد.