پرش به محتوا
اینترنت اشیا در ایران

کاربرد اینترنت اشیا در صنعت

  • از
اینترنت اشیا IOT یکی از فناوری‌های پرکاربرد و رایج در عصر حاضر و انقلاب صنعتی چهارم است. در حالی که تعداد فزاینده‌ای از شرکت‌ها در حال خلق ارزش با استفاده از برنامه‌های IoT هستند، این فناوری هنوز در روزهای اولیه خود به سر می‌برد. دو روند به‌طور چشمگیری امکانات اینترنت اشیا را در شرکت‌ها گسترشادامه »کاربرد اینترنت اشیا در صنعت