پرش به محتوا

کنتور هوشمند کشاورزی (ولتمن)

woltman
دارای قابلیت عمر طولانی باتری به مدت 5 سال
قابلیت اعلام هشدار درصورت دستکاری کنتور
ذخیره سازی پروفایل مصرف و تمام وقایع
دارای منوی فارسی

مشخصات فنی